HLAVNÉ VÝHODY:

Redukcia spotreby skladových položiek o 20-40%

 • rozhodnete o tom, ku ktorým položkám môžu mať jednotliví zamestnanci prístup
 • informujete sa o spotrebe zásob jednotlivými pracovníkmi
 • stanovíte limity spotreby zásob na zamestnancov
 • pridelíte ich zodpovednosť
 • získate prístup k aktuálnym údajom o momentálnej spotrebe eliminujete straty a zamedzíte plytvaniu zásobami dosiahnete rýchlej návratnosti vloženej investície

Prístupnosť k zásobám nonstop 24/7/365

 • zásoby sú vždy prístupné v okamihu potreby
 • úplne odstránite tradičné skladovanie zásob zvýšite produktivitu práce bez navýšenia počtu zamestnancov

Zníženie nákladov na obstaranie zásob

 • celkové zníženie hodnoty zásob potrebných pre výrobné procesy
 • systém vyhodnotí málo využívané zásoby, čím optimalizujete hodnotu celkových zásob
 • obstaranie zásob prenechajte vášmu dodávateľovi (automatické doplňovanie skladu)

Zníženie administratívnych nákladov

 • automatické objednávky prostredníctvom obslužného softvéru
 • zníženie nákladov na pomocnú pracovnú silu zaoberajúce sa objednávkami, evidenciou a kontrolou stavu

Systém optimalizuje výrobné procesy a zvyšuje produktivitu

 • znížite čas potrebný na dopĺňanie zásob
 • uložením najčastejšie používaných položiek priamo k miestu potreby odstránite prestoje zamestnancov vznikajúce ich pohybom do vzdialených skladov pre doplnenie zásob

Dokonalý prehľad o stave a spotrebe

 • vyhodnocovací softvér vám podáva informácie na základe definovaných reportov podľa zvolených kritérií o spotrebe a obratu jednotlivých zásob a generuje automatické objednávky podľa minimálnych limitov stavu zásob na doplňovanie jednotlivých položiek

Bezpečnosť skladovanie a efektívna správa skladových miest

 • zamedzíte neoprávneným prístupom a stratám na zásobách
 • zniženie požiadaviek na plochu skladu
 • zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré následne vedie k zvyšovaniu nákladov pri najímaní ďalších pracovníkov na zastupovanie

Komunikácia s ERP systémami

 • možnosť prepojenia požadovaných reportov do vnútorných informačných systémov podľa požiadavky na výstupné informácie

Jednoduché a intuitívne ovládanie

 • ovládanie zariadenia cez dotykový display
 • vstup do systému s podporou identifikácie zamestnancov prostredníctvom elektronických kariet, kódov a iných oprávnenia
 • multijazyková podpora ovládacieho software
 

Postup pri implementácii

 1. zistenie stavu a analýza požiadaviek na skladové procesy
 2. vypracovanie návrhov možných variantov konfigurácie zariadení
 3. výber optimálneho riešenia
 4. odborná inštalácia a zaškolenie obsluhy zariadení
 5. zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
 6. poradenstvo a podpora

 

Možnosti využitia:

 • ochranné pracovné pomôcky
 • nástroje
 • náradie
 • výrobný materiál
 • kancelárske potreby